Fakturering & betaling

Fakturering

For leverede ydelser eller varer vil du modtage en faktura som dokumentation for din transaktion. Fakturaen indeholder vigtige oplysninger, herunder fakturanummer, dato for udstedelse og en detaljeret oversigt over de varer eller tjenester, du har erhvervet.

Vores fakturaer er udformet i overensstemmelse med gældende lovgivning og indeholder de krævede oplysninger, der er nødvendige for at opfylde regnskabsmæssige standarder. Hvis du har spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger vedrørende din faktura, er vi altid behjælpelige.

Til erhvervskunder

Vores fakturaer fremsendes i elektronisk format. Enten via mail som vedhæftet PDF eller som XML. Ønske om format samt EAN-nummer eller mailadresse oplyses ved første bestilling/ordre, hvorefter disse oplysninger lagres på din kundeprofil. Eventuelle krav og ønsker til reference m.v. på fakturaen skal oplyses ved ordreafgivelsen.

Til privatkunder

Vores fakturaer fremsendes på email som vedhæftet PDF eller til oplyste postadresse. Mailadresse oplyses ved første bestilling/ordre hvorefter disse oplysninger lagres på din kundeprofil. 

Ved fremsendelse af faktura til postadresse pålægges et administrationsgebyr på kr. 50,- inkl. moms.

Ønsker du at undgå administrationsgebyret, er du altid velkommen til at kontakte os og oplyse en email adresse til fremsendelse af faktura.  

Betaling

Betalingsoplysninger, herunder betalingsmetoder og betalingsfrister, vil være tydeligt angivet på din faktura. Vi værdsætter rettidige betalinger, da de hjælper os med at opretholde en effektiv forretningsdrift og fortsætte med at levere kvalitetsprodukter og tjenester. Betalingsfrist: Sørg for at foretage din betaling inden for den angivne betalingsfrist for at undgå eventuelle forsinkelsesgebyrer.

For sen betaling: Hvis du forventer, at din betaling bliver forsinket af den ene eller anden grund, bedes du kontakte os i god tid. 

Rykkergebyrer: For sen betaling kan medføre en rykkerskrivelse jf. Rentelovens §9. Skrivelsen fremsendes pålagt et rykkergebyr på kr. 100 inkl. moms. Er det nødvendigt med endnu en skrivelse fremsendes denne tidligst 10 dage efter første skrivelse også pålagt et gebyr på kr. 100 inkl. moms. Sendes skrivelsen til postadresse pålægges et administrationsgebyr på kr. 50 inkl. moms. 

 Det er vigtigt at opretholde rettidige betalinger for at undgå disse gebyrer. Ved fortsat manglende betaling efter rykker nr. to, forbeholder Olesen & Jensen sig ret til at overgive inddrivelsen af skyldige beløb til retslig inddrivelse, samt at foranledige debitor registreret hos RKI.

Kontakt os: (kontaktperson med visitkort synlige på siden er Lisbeth Vind Madsen, Jørn Henrik Skumsager og Daniela Lindhardt)

Har du spørgsmål til en faktura du har modtaget eller brug for assistance vedr. din kundekonto er du meget velkommen til at kontakte os.

Modtagelse af faktura udstedt til O&J Energy A/S
Vi modtager fakturaer som PDF tilsendt per mail. 

Vores faktura mail-adresse er: faktura@o-j.dk 

O&J Energy A/S

Ørnevej 1

6705 Esbjerg Ø.

CVR-nr.: 56307028

For at vi kan behandle fremsendte faktura og betale inden for den aftalte betalingsfrist er det vigtigt, at det ved ordreafgivelsen oplyste referencenummer er angivet på fakturaen.  Manglende referencenummer kan medføre en afvisning af faktura. 

Bankoplysninger
Bankforbindelse: Danske Bank
IBAN: DK40 3000 3203 4389 15
SWIFT-BIC: DABADKKK
CVR: 56307028

Vores eksperter inden for området

Daniela Lindhardt_600x800
Daniela Lindhardt
Administration & reception
Lisbeth Vind Madsen_600x800
Lisbeth Vind Madsen
Bogholderi
Jõrn Henrik Skumsager_økonomichef_OJ Gruppen
Jørn Henrik Skrumsager
Økonomichef